Fikk dødsbudskapet på TV

I januar ble to barn og en kvinne i Stavanger drept av familiefaren, som deretter tok sitt eget liv. De nærmeste pårørende fikk dødsbudskapet gjennom tv-skjermen.


De satt nemlig og så NRKs sending klokka 16.00 og kjente straks igjen huset på nærbildene som ble publisert. Familien tok selv kontakt med politiet i Stavanger, hvor de fikk bekreftet over telefon at fire familiemedlemmer var drept.


Dette kommer frem i en klage som nå er sendt Pressens Faglige Utvalg. I denne klagen kommer det frem at de pårørende mener dette tv-sendte budskapet var en stor tilleggsbelastning for dem. I Vær Varsom-plakaten heter det at "Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet." Familien mener at NRKs dekning er et klart brudd på denne paragrafen. Paragrafens hensikt er at pårørende i slik saker skal varsles av prest eller politiet, ikke gjennom massemedia.

Jeg ønsker ikke her å identifisere nærmere hvilken familierelasjon klagerne har til de fire drepte, men det er ikke det minste vanskelig å forstå at nyhetssendingen kom som et brutalt og forferdelig sjokk for dem.

Pressedekningen av denne hendelsen var massiv og familiens bistandsadvokat har ikke bare klaget NRK inn for pressens faglige utvalg. Også VG, Dagbladet og Rogalands Avis er klaget inn, samt en rekke nettaviser, for det familien mener er gjentatte brudd på Vær Varsom-plakaten. Dette går blant annet på førstesideoppslag, bildebruk og det familien opplever som "grove spekulasjoner, tatt ut av løse luften, og som virker belastende for de pårørende?" 

Det vises videre til kart som ble publisert på nettet, der det var satt ring rundt den aktuelle adressen. 

Bistandsadvokaten mener at dekningen er langt utenfor det som kan sies å være publikums behov for informasjon. I klagen fra bistandsadvokaten er også TV 2 nevnt, men ikke formelt klaget inn. Familien så ikke TV 2s sendinger, og stiller spørsmål ved hvorvidt TV 2 også publiserte bilder av huset klokken 16.00. Det gjorde verken TV 2 eller TV 2 Nyhetskanalen. Bilder fra deler av åstedet ble først publisert flere timer etter NRK. Dette materialet er nå sendt inn til utvalget, slik at også TV 2s dekning kan vurderes opp mot Vær Varsom-plakaten.

Jeg har tidligere uttalt at det vi tidligere kalte "familiedrap" må dekkes på lik linje med alle andre drap. Det samme mener politiet og begrunnelsene kan du lese mer om her: Drapssaken i Stavanger. 

Men at det ikke er medienes oppgave å varsle pårørende om dødsfall er opplagt og en helt annen sak. Dette skal vi overlate til kompetente fagfolk. Konkurranse mediene i mellom må ikke gjøre hurtighet til det viktigste kriterium for journalistikken. Det finnes nok av andre kriterier publikum kan måle journalistikken på.

Hva mener du som seer? Går det hensynsløst fort i norsk journalistikk?  

- Galskap av NRK

Det er galskap av Hans Tore Bjerkaas å lage en nyhetskanal av NRK 2. 

NRK er en mektig leverandør av nyheter og består av nesten 1000 kunnskapsrike, erfarne og dyktige journalister. Kanalen har enorme ressurser på nyhetsområdet og lager store mengder severdige og gode nyhetsflater, som gjør oss klokere og bedre rustet til å delta i image9samfunnsdebatt og -engasjement. Ikke minst nyhetskanalen NRK Alltid Nyheter, som jeg lytter til hver eneste dag. Like fullt er det et feilgrep av NRK å gjøre om NRK 2 til en nyhetskanal.

Årsaken til dette er ganske enkel: NRK 2 er ikke en nisjekanal i dag. Det er derimot en allmennkanal med både sport, underholdning, film og en liten dose nyheter. Noe av det mest sette på kanalen er blant annet filmene, vinteridretten og programmer som Autofil og Først og sist. Med dette programtilbudet har NRK 2 opparbeidet seg nærmere 4 prosents markedsandel i dag. På det meste har NRK 2 hele 8 prosent i andel, og er dermed større enn TV 3. Kanalen har, til tross for ikke veldig sterk satsning og profilering, opparbeidet seg en posisjon i markedet som gjør at det er de seks store allmennkanalene som er konkurrentene, og ikke de mange små nisjekanalene.

Det er ikke fordi jeg er redd for konkurranse at jeg mener dette vil være et stort feilgrep av NRK (TV 2 har levd med knallhard konkurranse i femten år). Men fordi rendyrkete nisjeprodukt som nyhetskanaler, dokumentarkanaler og musikkanaler alltid har færre seere enn en bred allmennkanal. Det er ikke rarere enn at VG har flere lesere enn Dagens Næringsliv. Selv om ytterst få vil mene at sistnevnte er av dårligere kvalitet.

- Nei, men vi skal ikke lage en rendyrket nyhetskanal. Vi skal lage en kanal med distriktsnyheter på dagtid og faktaprogrammer på kveldstid, sier Bjerkaas.

Det er vel og bra det, men heller ikke ikke en blanding av en faktakanal, en distriktskanal og en nyhetskanal vil kunne oppnå 4 prosent. Uten langrenn en gang iblant, Autofil og kveldens film klokka 21 vil NRK 2 umiddelbart tape terreng og miste seere. Joda, nyhetene klokka 20.00 har brukbart med seere, men den sendingen varer bare i 5 minutter og vil dermed ikke dra andeler på lik linje med et langt underholdningsprogram. Eller som en mandag i april da hele 200.000 satt i timesvis og så "Kanonene på Navarone". Repriser på debattprogrammer, distriktsnyheter og dokumentarer vil aldri oppnå slike tall. Det har ikke noe med kvaliteten å gjøre.
Tallene viser videre at det finnes ingen fakta/nyhetskanaler som har seertall på linje med allmennkanalene. Ikke er det meningen de skal ha det heller. BBCs nyhetskanal, som jeg besøkte for to uker siden, har for eksempel i overkant av 2 prosents markedsandel og er kjempefornøyd med det, mens Sky News ligger på under halvparten.

Men så sier Bjerkaas at NRK ikke trenger en rendyrket nyhetskanal, fordi de lanserte en slik allerede i desember. Denne kan seerne finne på nettet. Men den kan ikke ha hatt noen enorm pågang av seere og særlig innflytelse på NRKs brukermasse på nettet. NRKs totale brukertall på nettet var 650.000 første uken i januar. Forrige uke var det samlede tallet 606.000. Det skinner også gjennom at Bjerkaas ikke har veldig stor tro på TV 2s nyhetskanal. Under SKUP-konferansen i Tønsberg sa han følgende: "Vi har i hvert fall ambisjoner om langt større markedsandeler enn TV 2".

Bjerkaas mener videre at NRKs nyhetskanal på nettet er en langt bedre idé, enn TV 2s nyhetskanal, en kanaltype som statskringkasterne mener gikk ut på dato for tjue år siden. Til sammenligning med NRKs univers på nettet kan jeg nevne at TNS Gallup har utført en undersøkelse som viser at 446.000 seere svarer at de ser TV 2 Nyhetskanalen hver dag, på en eller annen plattform, et eller annet sted. TV 2 Nyhetskanalen har altså snart like mange daglige brukere, som NRKs totale nettsatsing har på en hel uke, inkludert underholdning, distriktsnyheter, sport osv. I dette regnestykket hører det med at TV 2 Nyhetskanalen bare kan sees av cirka en tredjedel av befolkningen.

Det er selvsagt mulig jeg tar feil. Og at NRK 2 klarer å opprettholde markedsandelen på nesten 4 prosent etter å ha gjort sin ti år gamle lillesøster om til en nisjekanal. Men jeg tviler sterkt. Og jeg tror Bjerkaas også har begynt å innse galskapen. For på Nordiske Mediedager i går ettermiddag sa Bjerkaas følgende på spørsmål fra en av sine egne ansatte om hvorfor han vil lage en nyhetskanal:

" - Selv ville jeg laget en litt annen type kanal, men strategien var allerede vedtatt da jeg begynte i jobben."

Bjerkaas skal altså overtale sine ansatte til å lage en kanal han egentlig ikke har tro på. Det er godt nytt for TV 3, TVNorge og TV 2, som alle står klar til å overta de faste, unge seerne på NRK 2 som Bjerkaas nå skal gi fra seg.

- Vil du se Nyhetskanalen gratis?

Hva mener du om TV 2 Nyhetskanalen?

image6
Si din mening om TV 2 Nyhetskanalen og vinn et måneds gratis abonnement på kanalen på nett.

Vi vil gjerne høre hva seerne mener om kanalen som ble lansert i januar og oppfordrer deg til å komme med både ris og ros. Hva har skuffet  deg? Hva setter du mest pris på? Hva savner du? Og hva bør kanalen prioritere? Skriv dine synspunkter her på bloggen.

Og selvsagt er det ikke bare de seerne som er mest fornøyd med tilbudet som har muligheter til å få et gratisabonnement.

Det vi forventer er at du begrunner dine synspunkt, samt signerer med fullt navn og epost-adresse. Dess grundigere tilbakemelding, dess større sjanse er det for at du får tilsendt et gratisabonnement til en verdi av 95 kroner. Med dette abonnementet kan du også se det meste av øvrig TV 2-innhold på nett.


Fakta: TV 2 Nyhetskanalen ble lansert 15. januar i år og har direktesending fra 06.25 til midnatt. I helgene går direktesendingene fra 14.00 til 22.00. Kanalen er fullt ut integrert i TV 2 Nyhetene og leverer nyheter til i alt 3 ulike kanaler i TV 2-familien. TV 2 Nyhetskanalen distribueres blant annet av GET og Canal Digital og kan i dag taes inn av om lag 30 prosent av befolkningen.

- TV 2 er bøllete i ruta

Norske tv-seere lar seg lett engasjere og etter en nyhetssending hagler det ofte med tilbakemeldinger på epost. Og takk for det. Selv om det riktignok vanker noe ros iblant, er det ris som dominerer. Og meldingene er svært ofte skrevet i harme. Det er ikke alltid ordbruken egner seg på trykk.

Noen av epostene vi har fått gir uttrykk for at TV 2s reportere og programledere er uforskammede og bøllete mot intervjuobjektene.

En seer skriver "Det er på høy tid at TV2-nyhetene tar et langt og alvorlig blikk på den form og tone dere har endt opp med å rapportere nyheter i, før dere ender opp som en norsk parodi av Fox News (forhåpentlig klarer dere å unngå å miste objektiviteten på samme måte)."

Journalister plikter å være kritiske og stille vanskelige spørsmål til ansvarlige makthavere. Det står nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Vi skal stille ubehagelige spørsmål på vegne av befolkningen og kreve svar. Og det er ikke alltid svarene gis like frivillig. Ofte har intervjuobjektene gått mediekurs, og der lærer man blant annet å svare akkurat det samme på alle spørsmål, uansett hva man blir spurt om.

Men det er samtidig liten tvil om at tv kan være et brutalt medium. For mange intervjuobjekter er det en skremmende og ubehagelig opplevelse å bli stilt til ansvar foran 600.000 - 700.000 seere under en direktesending. Dette gjelder selv om man har lang erfaring i en godt betalt og ansvarsfull jobb, samt blitt grundig drillet og kurset på nettopp slike situasjoner

Og vi journalister må være de første til å vedgå at det er en svært krevende kunst å unngå å være servil og logrende for maktapperatet, samtidig som intervjuobjektene skal få en sjanse til å fullføre sine ofte svært lange ressonementer. Å være balansert er bokstavelig talt en hårfin balansegang. Og vi må være åpne for at vi ikke alltid lykkes og dermed går over streken.

En annen leser har skrevet følgende etter vår dekning av sikkerhetssvikten på E18: "Vegdirektøren prøvde å forsvare seg, men fortsatt køyrde dykkar mann på med aggressive utsagn som "hvorfor går du ikke av", "du er ansvarlig, hvorfor går du ikke av".

Og en tredje leser reagerte på samme sak: "Onsdag 18.30 nyhetene var deres reporter både frekk og rett og slett uhøffelig! Gikk krass til angrep på Olav Søfteland, Direktør i vegdirektoratet, og dette var rett og slett dårlig folke skikk og respektløst!! Skam for tv2! På dette punktet har dere virkelig noe å lære fra NRK!!!! "  

Og her er en fjerde reaksjon: "Og HVA I HIMMELENS NAVN har fått dere til å tro at polemiske ? tilnærmet koleriske - retoriske krasse angrep i et direktesendt intervju er det samme som kritisk og oppklarende journalistikk??!?"

Hva mener du? Er TV 2 spesielt - og journalister generellt - bøllete, uforskammede, lite respektfulle og for brutale i sin intervjuteknikk? Eller må norske makthavere som velger seg jobber der de får betalt for stort ansvar akseptere å bli intenst grillet foran åpent kamera?

"TV 2 har en homo-agenda"

image3Presten Svein Josefsen hadde begynt i prestejobben i Bryn kirke. Han hadde allerede forrettet en begravelse og arbeidet med sin første søndagspreken da biskop Kvarme grep inn. Josefsen er åpen og praktiserende homofil og mistet derfor jobben umiddelbart.

Kvarme sier at dette kan ikke overraske noen, fordi dette er en holdning han har vært tydelig på siden han overtok som biskop etter Gunnar Stålsett. Den homofile presten forteller at han er svært skuffet over først å ha fått en jobb, for deretter å miste den. Han har nå forlatt sin prestegjerning og jobber i et reisebyrå.


Denne historien fortalte alle norske medier i går, inkludert TV 2 Nyhetene og TV 2 Nyhetskanalen. Dette avstedkom ganske raskt en rekke sinte eposter. I en av disse to heter det at "TV har en homo-agenda". I en annen står det "at oppslaget som en av de viktigste nyhetssakene i kveld bare er et utslag av redaksjonens politiske agenda". I den tredje eposten skrives det at "Det er skuffende å se at TV2 igjen koker suppe på en spiker når dere forsøker å fremstille Biskop Kvarmes meninger i homofilidebatten som nyheter".


Dette er ikke uvanlig. Nesten daglig blir norske redaksjoner møtt med argumentasjon om at det ligger en politisk agenda bak vår redigering av nyhetene. Denne gangen har vi altså en homo-agenda. Som seer har man lov til å mene akkurat det man vil, og det er også sunt at man generelt sett er kritisk til norske redaksjoner. Men jeg skal forsøke å redegjøre for de journalistiske kriteriene som fører til at denne saken er journalistisk interessant og fyller viktige kriterier. Vi snakker her om en person som har fått tildelt en jobb, men som kort tid etter mister den igjen - utelukkende på grunn av sin seksuelle legning. Biskopen griper altså inn og omgjør en ansettelse fordi han plutselig blir kjent med at det er gjort en ansettelse som er i strid med hans syn på homofili i den norske kirke. At dette er en helomvending som får store menneskelige konsekvenser for Josefesen er grunn god nok til å dekke denne saken, men enda viktigere er at det selvsagt er pressens oppgave å følge det prinisippielle spørsmålet om hvor på veien fra kirkebakken til alteret de homofile har sin plass. Er denne plassen utelukkende på tilhørerbenken? Akkurat dette spørsmålet angår flere enn Kvarme. Det angår de som tror og de som tviler, de som er homofile og de som er hetero, de som praktiserer og de som lar være.


Flere statsråder, samt prestenes egne organsisjoner har engasjert seg til støtte for Josefsen i denne saken, og det stilles spørsmål ved om Kvarme her utførte et brudd på arbeidsmiljøloven. Kirken må akseptere at det er fokus og interesse for dette spørsmålet. På samme måte som TV 2 må akseptere at det stilles spørsmål ved om vi har en agenda eller ikke. Vi må begge svare for oss og ønske enhver debatt velkommen.


Hva mener du? Har media en homo-agenda? Er dette en ikke-sak som pressen skal la ligge?


Merk: I dag fikk forøvrig Josefsen tilbake jobben i Bryn kirke.

Innslagene TV 2 har publisert kan du se her:

www.tv2.no/sumo/nyheter


image4

"TV 2 henger ut far etter familietragedie"

image2En familiefar tar livet av sine familiemedlemmer i Stavanger. To barn og en mor ligger drept på badet i familiens hjem. Skal det spille noen rolle for dekningen av disse tre drapene dersom mannen tar sitt eget liv? Skal barnas død få mindre oppmerksomhet enn dersom familiefaren hadde valgt å flykte til Finland?

"Jeg reagerer med sorg og sinne på at dere går så i detalj om en mulig årsak som ligger bak familietragedien. Å henge ut familiefaren på den måten som ble gjort i innslaget mener jeg er fullstendig unødvendig og sterkt beklagelig. Vi har ingenting! med det å gjøre."

Dette skrev en seer etter å sett på TV 2s sendinger. Og hennes synspunkt er veldig nær opp til slik mediene tradisjonelt sett har dekket lignende tilfeller. Viser det seg at gjerningsmannen har tatt sitt eget liv i etterhånd, skal ikke mediene prøve å forklare hvorfor. Man skal ikke lete etter årsak, men bare akseptere at det er slik, og sette på den noe underlige merkelappen "familietragedie".

Men har ikke mediene et ansvaret for å nettopp forsøke å sette fokus på hvorfor to små barn ikke våkner opp til neste skoledag? Skal vi virkelig akseptere at dette er noe som skjer, faktisk med stadig hyppigere frekvens? Og enda verre, kan det faktisk være slik at når mediene omtaler slike drap med helt andre ord og vendinger enn andre drap, så bidrar vi til at det skjer oftere enn det eller ville gjort?

I TV 2 har vi tatt en beslutning om å ikke bruke familietragedie som slike tilfeller. Dette er drap, på lik linje med alle andre drap. Familiedrap er derfor en mer riktig betegnelse. Andre medier har tatt lignende beslutninger.

Jeg har diskutert akkurat dette tema med politidistriktet som hadde ansvaret for etterforskningen. Uten at det nødvendigvis skal ha noen føring for mediene, så viser det seg at den øverste ledelsen for Stavanger-politiet hadde nøyaktig samme syn som TV 2. Dette er meget brutale og groteske handlinger og det er derfor viktig å ikke bruke formildende begreper i omtalen, var budskapet jeg fikk i dette møtet.

I dette ligger det også en innrømmelse av at vi har dekket slike saker med feil begrep opp gjennom årene. Og handlingen som innebærer drap av familiemedlemmer har ikke fått den presise beskrivelsen slike handlinger skal ha, nemlig at det er drap.

Se TV 2 Nyhetskanalen her www.tv2.no/sumo/nyheter

Mitt profilbilde

Jan Ove Årsæther

Fra: Agdenes

Født: 1971

Jan Ove Årsæther, født i 1971 i Ørsta på Sunnmøre, er nyhetsredaktør i TV 2. Årsæther er journalistutdannet fra Høgskulen i Volda, og har erfaring som som journalist fra avisene Dagens Næringsliv, Aftenposten, Sunnmørsposten og Møre-Nytt. I TV 2 har Årsæther tidligere jobbet som journalist i økonomiredaksjonen, samt vært redaksjonssjef for Bergens-redaksjonen. Årsæther har redaktøransvaret for de ti daglige nyhetssendingene på TV 2, samt Nyhetskanalen og lørdagsmagasinet. Årsæther har sitt arbeidssted både i Oslo og i Bergen.

Mer...

september 2007
ma ti on to fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             


hits